วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครรังสิตโดยกองสาธารณสุขฯ ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโรคโควิด

     วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลนครรังสิต โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และคณะ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของโรงเรียนธัญวิทย์ พบว่าทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด มีการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย 100% ห้องเรียนและสถานที่โดยรอบไม่แออัด นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการตรวจ ATK ให้กับครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ทางโรงเรียนขอให้ผู้ปกครองทุกท่านมั่นใจว่า โรงเรียนจะดูแลบุตรหลานของท่าน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนอย่างดีที่สุด<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เทศบาลนครรังสิตโดยกองสาธารณสุขฯ ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโรคโควิด      วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลนครรังสิต โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแ...